Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/4/2018.
Iktatószám:
VJ/4-50/2018.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. T. É. kamarai jogtanácsos által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) eljárás alá vont vállalkozás ellen jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a 2017. augusztus 17-én kiküldött „Mennyit fizetnél egy iPhone-ért?” ajánlatát tartalmazó eDM reklámjával jogellenes összehasonlító reklámot juttatott el az érintett fogyasztókhoz.

Az eljáró versenytanács a fentiekben leírt jogsértés miatt kötelezi a Magyar Telekom Nyrt.-t 12.500.000,-Ft (azaz tizenkétmillió-ötszázezer forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság).

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.