Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/7/2018.
Iktatószám:
VJ/7-68/2018.

Betekinthető változat!
Az eljárás alá vont üzleti titka az [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Császár Katalin egyéni ügyvéd[1] által képviselt Brand Up Pharma Marketing és Kereskedelmi Kft. (1158 Budapest, Rákospalotai határút 2.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Brand Up Pharma Marketing és Kereskedelmi Kft. a Colief cseppek elnevezésű, speciális gyógyászati célra szánt tápszerként forgalmazott termék kapcsán 2014 júniusától megtévesztette a fogyasztókat a csecsemőkori hasfájás (kólika) megelőzésére, illetve kezelésére irányuló, gyermekek egészségére vonatkozó állítások alkalmazásával.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a Brand Up Pharma Marketing és Kereskedelmi Kft.-t 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles a vállalkozás megfizetni.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Meghatalmazása a VJ/7-55/2018. számú irathoz csatolva. Ezen irat tartalmazza az ügyvédi helyettesítési meghatalmazást is.