Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/21/2019.
Iktatószám: VJ/21-120/2019.

 

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. V. P. Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. V. P.) által képviselt Innovelle Pharma Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Innovelle Pharma Kft. 2016. október 1-jétől 2020 áprilisáig a CalciTrio® kalciumot, K2 vitamint és D3 vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő filmtabletta és pezsgőtabletta készítmény népszerűsítése során alkalmazott

  • „a K2-vitamin segít, hogy a kalcium eljusson a vérből a csontokhoz és beépüljön oda”,
  • „a K2-vitamin aktiválja az oszteokalcint, amely aktivált állapotban képes a kalciumot a csontszerkezetbe építeni”,
  • „a K2-vitaminnak fontos szerepe van abban, hogy a kalciumot eljuttassa a vérből a csontokhoz és beépítse oda”,
  • „Átütő felfedezés a K2-vitamin, mely a szervezetbe kerülő kalciumot a megfelelő helyre, a csontokba irányítja”,
  • „D-vitamin segíti a kalcium felszívódását K2-vitamin pedig a beépülését” állítás esetében a második tagmondat[1],
  • „…K2 vitamint is tartalmaz. Ezek segítenek, hogy a kalcium hatékonyabban beépüljön a csontokba, hogy azok igazán erősek legyenek.”, valamintkalcium mellett D és K2 vitamint is tartalmaz. Ezek együtt szükségesek ahhoz, hogy a kalcium hatékonyabban beépüljön a csontokba, hogy azok igazán erősek legyenek”,
  • „(…) Ma már ahhoz, hogy a szükséges mennyiségű K2 vitaminnal lássuk el szervezetünket, naponta el kéne fogyasztanunk pl. 4 kg marhahúst, vagy 5 liter tejet, vagy 5 liter joghurtot. Mivel a mostani táplálkozási szokásokkal nehéz biztosítani a szervezetnek szükséges K2 vitamint, tanácsos ezt pótolni.”

egészségre vonatkozó állításokkal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot és ezáltal jogsértést valósított meg.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés megállapítása mellett az Innovelle Pharma Kft.-t 46.878.000 Ft, azaz negyvenhatmillió-nyolcszázhetvennyolcezer forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot köteles fizetni. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] K2-vitamin segíti a kalcium beépülését.

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar