Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/27-6/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda és a Dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11., eljáró ügyvéd: Dr. G. T.) által képviselt Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (DE-70435 Stuttgart, Porscheplatz 1.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft-nak a serva transport systems GmbH tárgyi és immateriális eszközeinek, szellemi tulajdonjogainak és munkavállalóinak mint vállalkozásrésznek a megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. július 13.