Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/36-7/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal a Hubbes és Kovács Ügyvédi Iroda (1092 Budapest, Ráday utca 26. 1. em. 3.; eljáró ügyvéd: dr. H. E.) által képviselt Bonitás Kockázati Tőkealap II. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. épület), valamint a szintúgy a Hubbes és Kovács Ügyvédi Iroda (1092 Budapest, Ráday utca 26. 1. em. 3.; eljáró ügyvéd: dr. H. E.) által képviselt MFB Növekedési Tőkealap (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) és az Infokommunikációs Állami Tőkealap (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Bonitás Kockázati Tőkealap II. és a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt MFB Növekedési Tőkealap és Infokommunikációs Állami Tőkealap Conversific Zrt. feletti közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. szeptember 9.