Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/34-6/2020.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda (1115 Budapest, Keveháza utca 1-3., eljáró ügyvéd: dr. P. A.) által képviselt MFB Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a MFB Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak és az YCODE Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságnak a WX-INNOCARGO Korlátolt Felelősségű Társaság feletti közös közvetlen irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. augusztus 5.