Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/30/2020.
Iktatószám: VJ/30-32/2020.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kapolyi Ügyvédi Iroda által képviselt AutoWallis Nyrt. (1055 Budapest, Honvéd utca 20.) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén a Kapolyi Ügyvédi Iroda által képviselt DZL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Fészek utca 2.) és INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Külső Veszprémi utca 6.), – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az AutoWallis Nyrt.-nek az INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. feletti, annak jelenlegi közös közvetlen irányítójával, a DZL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel közös közvetlen irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar