Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/36/2020.
Iktatószám: VJ/36-26/2020.

Betekinthető változat!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Mediaworks Hungary Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának tárgyában folytatott VJ/23/2011. számú versenyfelügyeleti eljárásban született határozat részleges hatályon kívül helyezése folytán indult, megismételt eljárásban  – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács a VJ/23/2011. számú ügyben jogerősen megállapított jogsértésért a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben 829.600.000,- Ft, azaz nyolcszázhuszonkilencmillió-hatszázezer forint bírságot szab ki, amely összegből 549.000.000,- Ft-ot, mint az Axel Springer-Magyarország Kft. jogutódja, 176.900.000,- Ft-ot, mint az Inform Média Kft. jogutódja és 103.700.000,- Ft-ot, mint a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.jogutódja köteles megfizetni.

Ezenkívül az eljáró versenytanács kötelezi a Mediaworks Hungary Zrt.-t az általa vállalt megfelelési programjának végrehajtására[1], és kötelezi, hogy annak teljesülésének részletes igazolását dokumentumokkal alátámasztva 2022. március 31-ig nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak. A Gazdasági Versenyhivatal a kötelezésben foglaltak teljesülését utóvizsgálat keretében ellenőrizheti.

A versenyfelügyeleti bírság összegét a vállalkozás a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

___________________

[1] VJ/36-14/2020. 101-111. pontok, és E/1-E/5. mellékletek

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar