Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/37/2020.
Iktatószám: VJ/37-22/2020.

Betekinthető változat.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) által képviselt CHP Energia Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301.) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés vizsgálatára indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként vesz részt a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.) által képviselt Budapesti Erőmű Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 52.), a szintén a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.) által képviselt Energia-Pro Ingatlankezelő Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 52.), továbbá a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) által képviselt KŐBÁNYAHŐ Távhőtermelő és -szolgáltató Kft. (1107 Budapest, Fertő út 2.), – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a CHP Energia Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.-nek a Budapesti Erőmű Zrt. és az Energia-Pro Ingatlankezelő Zrt. feletti közvetlen irányításszerzésével megvalósuló összefonódása, amelynek következtében a CHP Energia Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.-t közvetlenül irányító Veolia Energia Magyarország Zrt. közvetett egyedüli irányítást szerez a KŐBÁNYAHŐ Távhőtermelő és -szolgáltató Kft. felett nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

___________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar