A versenyszabályozás általános érvénnyel tiltja a tisztességtelen piaci magatartást, de nevesítve is felsorol az üzleti tisztességtelenség körébe tartozó, jogsértőnek tekintett magatartásokat. Ilyen például a hírnévrontás, az üzleti titok megsértése, a bojkott-felhívás, a szolgai utánzás, valamint a versenytárgyalás és a pályáztatás tisztaságának megsértése. Fontos hangsúlyozni, hogy ezekben az ügyekben, mivel a tilalmazott üzleti magatartás jellemzően versenytárs vállalkozások közötti jogvitához vezet, és alapvetően magánérdekeket sért, nem a GVH érvényesíti a versenyszabályokat, hanem bírósághoz lehet fordulni.