a Gazdasági Versenyhivatal

által meghirdetett tanulmányi verseny eredményei

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) immár 21. alkalommal hirdette meg a „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” elnevezésű tanulmányi versenyét. A verseny célja, hogy a résztvevő hallgatók átfogó ismereteket szerezhessenek a versenyjogról, versenypolitikáról, illetve piacelméletről.

A meghirdetett 19 témakörből összesen kilencre érkeztek pályamunkák. Egy-egy dolgozat született a verseny felhívásának 1., 4., 5., 7., 13. és 19. témakörében (a fogyasztóvédelmi New Deal és esetleges hatásai; az egységes, folytatólagos jogsértés fogalma és tartalma a hazai bírósági gyakorlatban; iparpolitika és versenyjog kapcsolata; a „big data” megítélése a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés kapcsán; verseny a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás piacán; ill. fenntarthatóság és versenyjog – avagy a környezettudatosság előmozdításának lehetőségei). Két-két pályamunka érkezett a 11. és 18. témakörre (Versenyjogi adatvédelem? – a felhasználói adatok gyűjtésével kapcsolatos magatartások versenyjogi, fogyasztóvédelmi vetületei; ill. a compliance programok versenyjogi vetülete). Az idei évben három pályamunkával a 6. témakör bizonyult a legnépszerűbbnek, amely a digitális platformok és a versenyjog kapcsolatával foglalkozott. Összesen tehát 13 dolgozat érkezett.

A részvételi szabályok alapján két pályázó közösen készített dolgozattal is részt vehet a versenyen. A lehetőséggel ebben az évben négy pályázat esetében éltek a hallgatók, tehát a 13 dolgozatot összesen 17 hallgató készítette.

Az idei pályázók között 16 jogász és egy közgazdász hallgató volt. Hét pályamunka étkezett az ELTE, kettő a Szegedi Tudományegyetem, egy-egy pályázat pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karairól. Egy pályaművet az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatói közösen készítettek. Egy pályázat érkezett a Budapesti Corvinus Egyetem Alkalmazott közgazdaságtan szakáról.

A pályázatokat az évek óta bevált értékelési rendszernek megfelelően két-két bíráló olvasta át: egy széles körű szakmai tapasztalattal rendelkező ún. közös bíráló, aki a pontozás során a dolgozatokat egymáshoz is tudja viszonyítani, valamint a dolgozat témakörét szakértői szinten ismerő egyes bírálók. Az általuk külön-külön adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók a pontozás során mind a tartalmi (téma ismertetése, önálló gondolatok, újszerűség, jogesetek és szakirodalom feldolgozása, valamint tartalmi szerkezet-felépítés), mind a formai (áttekinthetőség, szerkesztés, felhasznált forrásmunkák, jogesetek pontos hivatkozása) szempontokra figyelemmel voltak.

A verseny első helyezettje a verseny felhívásának megfelelően 400.000 Ft, a második helyezett 300.000 Ft, míg a harmadik helyezett 200.000 Ft díjazásban részesül (a díjak adó-és járulékkötelesek).

Az első helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem IV. évfolyamos joghallgatói, Farkas Luca Ágnes és Vida Alexandra végeztek „Big Data az erőfölény vonatkozásában - a digitális platformok meghódítója vagy a versenyhatóságok legnagyobb fejtörése” című, 7. témakörre érkezett közös pályamunkájukkal.

A második helyezett Bojti Blanka, az Eötvös Loránd Tudományegyetem V. évfolyamos joghallgatója „Digitális platformok piacmeghatározásának sajátosságai” című, 6. témakörre érkezett pályamunkája lett.

Harmadik helyezést ért el Incze Johanna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem IV. évfolyamos joghallgatója „Győzzön az erősebb? Iparpolitika a versenyjog szorításában” elnevezésű, az 5. pályázati témához illeszkedő dolgozatával.

Pályamunkát nyújtott be továbbá Galina Ildikó, Gyebrovszki Zsolt Dániel és Sáska Márton, Kondrát Flóra, Korcsik Levente Ádám, Kővári Zsombor Áron, Laczkó Martin és Nyakas Bálint, Major Fruzsina és Teleki Lóránt, Papp Luca Annamária, Pázmándi Patrik, valamint Vántus Boglárka.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt, a befektetett munkát, és gratulálunk a nyerteseknek!