PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

„SZÁMVITELI MUNKATÁRS”

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE


A Gazdasági Versenyhivatal elnöke pályázatot hirdet a Költségvetési Irodán „számviteli munkatárs” munkakör betöltésére, hat hónap próbaidővel határozatlan idejű közszolgálati jogviszony létesítésével.

Ellátandó feladatok:

 • Befektetett eszközök analitikus nyilvántartása;

 • MNV Zrt részére jogszabályban előírt adatszolgáltatások, beszámolók elkészítése;

 • Támogatási szerződésekhez pénzügyi ellenőrzése;

 • Adminisztrációs feladatok ellátása;

 • Pénzügyi munkatárs távolléte esetén helyettesítési feladatok ellátása;

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;

 • cselekvőképesség;

 • büntetlen előélet;

pénzügyi és/vagy számviteli felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelő képesítés;

a számviteli szabályok alapos ismerete;

MS Office szoftvercsomag felhasználói szintű ismerete;

Elvárt kompetenciák:

 • terhelhetőség;

 • elemzőkészség;

 • pontosság;

 • szabálytisztelet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államigazgatási területen szerzett gyakorlat;

 • államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés.

Pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • motivációs levél;

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelő szakmai önéletrajz;

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatai;

 • hatósági erkölcsi bizonyítvány;

 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik.

Jogállás, illetmény, juttatások: a számviteli munkatárs jogállására és az illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 8. § (5)–(8) bekezdései, 131. § (1)–(3) bekezdésének és 228. §-ának rendelkezései, továbbá a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt. ) 42/A. § és 42/C. §-ai, valamint a GVH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.


Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázat a Gazdasági Versenyhivatal Humánerőforrás Iroda részére történő megküldésével (Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036) vagy e-mailben a humaneroforras@gvh.hu címre. A pályázaton kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának módja: a kiválasztás egy- vagy több forduló után történhet, a pályázót szükség esetén személyes interjúra hívhatjuk be. Az állás betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók legkésőbb a pályázat elbírálását követő 15 napon belül írásban kapnak tájékoztatást pályázatuk elbírálásának eredményéről. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.