PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCSÁBAN

„VERSENYTANÁCS TAG”

ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE

 

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke pályázatot hirdet a Versenytanácsban „versenytanács tag” álláshely betöltésére az alábbi feltételekkel:Pályázati feltételek:

· egyetemi szintű jogi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség;

· jogi végzettség esetén jogi szakvizsga megléte;

· legalább 10 év diploma utáni munkatapasztalat, ebből legalább 3 év közgazdasági, gazdasági jogi vagy versenyjogi területen szerzett gyakorlat;

· az eljárásjog (Ket., Tpvt.) jogalkalmazáshoz szükséges megfelelő szintű ismerete;

· középfokú "C" típusú angol nyelvvizsga.

Elvárt kompetenciák:

· magas szintű írásbeli és szóbeli kifejezőkészség;

· elemzőkészség;

· önálló döntéshozatali képesség;

· pontosság, a tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív teendők precíz ellátása;

· határozottság;

· szabálytisztelet;

· határidők szigorú betartása;

További feltételek:

· Szoros együttműködés a Versenytanács elnökével és többi tagjával, valamint a GVH vizsgálóival.

· Részvétel az egységes joggyakorlat előmozdítását célzó munkában.

· A jelölt hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez és azon a biztonsági feltételeknek megfelel.

· A Kttv.-ben foglalt általános összeférhetetlenségi szabályokon felül a Versenytörvényben foglalt összeférhetetlenségi szabályok betartása.

· Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· jogi és közgazdasági végzettség együttes megléte;

· 5 évnél hosszabb versenyjoghoz, versenypolitikához kapcsolódó gyakorlati tapasztalat;

· versenyjogi jogalkalmazói, vezetői gyakorlati tapasztalat;

· a Versenytanácsi jogalkalmazás minél szélesebb spektrumára (különböző ügytípusokra) kiterjedő gyakorlati tapasztalat;

· aktív eljárásjogi (Ket., Tpvt.) ismeretek;

· tudományos fokozat versenyjogi vagy kapcsolódó közgazdasági területen, illetve befejezett posztgraduális tanulmányok (pl.: LLM, szakjogász képzés) hazai, illetve külföldi intézményekben.

Pályázatként benyújtandó:

· a részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően teljes körűen kitöltve);

· végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatai;

· a motivációs levél, melyben a jelölt arra is kitér, hogy miért felel meg a Versenytanács tagsággal szemben támasztott elvárásoknak;

· maximum két oldalban megfogalmazott álláspont arról, hogy a Versenytanács tagjaként jogalkalmazói munkáját milyen elvek vezérelnék;

· a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részvevők a pályázó személyes adatit megismerhetik;

· azon ügyek (max. 20 db) bemutatása, amelyekben a jelölt a pályázati feltételhez szükséges, illetve az előnyként figyelembe vehető gyakorlati tapasztalatokra szert tett.

Az illetményezésre, valamint az egyéb juttatásokra a Kttv., a Tpvt., valamint a GVH belső szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.

A jelentkezéseket legkésőbb 2014. április 15. 16 óráig lehet eljuttatni dr. Kéri István humánpolitikai vezetőhöz e-mail-en (keri.istvan@gvh.hu) vagy postai úton (1391 Budapest 62. Pf.: 211.). Határidőben benyújtott pályázatnak az a pályázat számít, amely a GVH-hoz legkésőbb április 15-én beérkezik.

A beérkezett pályázatok előszűrése után a GVH vezetése a pályázat tartalma alapján legalkalmasabbnak ítélt jelentkezőkkel személyes meghallgatást tarthat.

Az elbírálás végső határideje: 2014. május 15.

Nyomtatható verzió PDF formátumban