Nyomtatható verzió PDF formátumban

Új lapterjesztő vállalkozás indítását engedélyezte a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2006. november 20-án hozott határozatában engedélyezte, hogy a Ringier Kiadó Kft., a Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zrt., a Sanoma Budapest Kiadói Zrt., továbbá az F-Log AG - közös irányításuk mellett - létrehozzák a lapterjesztési tevékenységet folytatni kívánó MédiaLOG Fiege Zrt-t. A GVH előírása értelmében azonban a kérelmezőknek biztosítaniuk kell, hogy a MédiaLOG Fiege Zrt. az általa nyújtott előfizetéses lap- és magazinterjesztés szolgáltatást minden azt igénybevenni kívánó félnek azonos feltételekkel (diszkriminációmentesen) nyújtsa. Ezen túl a lapterjesztő a szolgáltatását igénybevevő ügyfelektől tudomására jutott, azok üzleti titkát képező információkat mások részére (ideértve a kérelmezőket is) nem teheti hozzáférhetővé.

Mivel az összefonódással érintett vállalkozás-csoportoknak a versenytörvény szerint figyelembeveendő 2005. évi nettó árbevétele együttesen meghaladta a tizenötmilliárd forintot, ezen belül mindhárom vállalkozás-csoporté (vagyis több mint kettőé) az ötszázmillió forintot, ezért a fenti vállalkozásoknak a Gazdasági Versenyhivatalhoz kellett folyamodniuk a tervezett összefonódás engedélyeztetéséért.

A jogszabályok értelmében a versenyhatóságnak engedélyeznie kell az összefonódást, amennyiben az az érintett piacon nem gátolja a hatékony verseny kialakulását és fennmaradását. A versenytörvény ugyanakkor kimondja: az esetleges káros hatások kiküszöbölése érdekében a GVH az engedély megadását a kérelmezők számára előírt kötelezettségek teljesítéséhez kötheti.

A fentiekre tekintettel a GVH a következőképpen határozott: csak bizonyos kötelezettségek vállalása esetén engedélyezi a Ringier Kiadó Kft., a Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zrt., a Sanoma Budapest Kiadói Zrt., továbbá az F-Log AG számára, hogy - közös irányításuk mellett - létrehozzák a lapterjesztési tevékenységet folytatni kívánó MédiaLOG Fiege Zrt-t. A négy kérelmező által teljesítendő kötelezettségek a következők: a kérelmezőknek közös irányítási jogaik révén biztosítaniuk kell, hogy a MédiaLOG Fiege Zrt.

  • az általa nyújtott előfizetéses lap- és magazinterjesztés szolgáltatást minden azt igénybevenni kívánó félnek azonos feltételekkel (diszkriminációmentesen) nyújtsa; valamint

  • a fenti szolgáltatását igénybevevő ügyfelektől tudomására jutott, azok üzleti titkát képező információkat mások részére (ideértve a kérelmezőket is) ne tegye hozzáférhetővé.

A versenyhivatali határozat kiemeli: a GVH az engedélyt visszavonja, ha a kötelezett vállalkozás nem teljesítette a határozatban előírt valamely kötelezettségét, illetve módosíthatja azt, amennyiben a mulasztás a vállalkozásnak fel nem róható okra vezethető vissza. A GVH utóvizsgálatot fog tartani a határozatában foglalt kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából. A versenytörvény rendelkezései nem zárják ki, hogy egy versenyfelügyeleti eljáráshoz több utóvizsgálat is kapcsolódjon. Sőt az utóvizsgálat kifejezetten szükséges lehet a vállalkozás számára hosszabb időszakra meghatározott magatartást (vagy magatartástól való tartózkodást) előíró kötelezettségek esetében a vállalások betartásának folyamatos ellenőrzése érdekében.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-116/2006.

Budapest, 2006. november 30.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu