Nyomtatható verzió PDF formátumban

Jogerősen pert nyert a GVH az autópálya-építő kartellügyben

A Fővárosi Ítélőtábla 2007. augusztus 29-én kihirdetett ítéletében helybenhagyta a Fővárosi Bíróság által 2006-ban hozott ítéletet, egyben a felperesek keresetét elutasította. A GVH korábban megállapította, hogy a Nemzeti Autópálya Rt. (NA Rt.) által 2002. júliusában, illetve augusztusában kiírt közbeszerzési pályázatokon résztvevő vállalkozások - a Betonút Rt., a DEBMÚT Rt., az EGÚT Rt., a Hídépítő Rt. és a Strabag Rt. - versenytörvénybe ütköző megállapodást kötöttek. Ennek keretében egymás között előzetesen megállapodtak abban, hogy melyik cég melyik autópálya szakasz kivitelezését szerzi meg. Esetenként abban is megegyeztek, hogy a nyertesek alvállalkozóként vonják be a többieket. A kartell-megállapodásban valamennyi, a kiíró feltételei alapján szóba jöhető, jelentős vállalat részt vett. Az öt vállalkozásra a GVH által kiszabott bírság teljes összege 7,043 milliárd forint volt, melyet a jogsértő vállalkozások befizettek.

A GVH 2003. februárjában hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást annak megállapítására, hogy az NA Rt. által 2002. augusztusában (az M7 balatonszárszói, az M7-M70 Becsehely-Letenye, és az M3 görbeházai szakaszra) kiírt nyílt, előminősítéses közbeszerzés során az említett vállalatok összejátszottak-e. Az eljárást később kiterjesztette a 2002. júliusban kiírt, majd eredménytelennek nyilvánított ugyanezen szakaszokra vonatkozó meghívásos pályázatra is.

A GVH a rendelkezésére álló iratok, nyilatkozatok és egyéb bizonyítékok alapján megállapította, hogy a cégek előzetesen felosztották egymás között, hogy melyik pályázó melyik autópálya szakasz kivitelezését szerzi meg, illetve, hogy a fővállalkozó melyik vállalkozást fogja alvállalkozóként bevonni az összesen 59,91 kilométeres, bruttó 160 milliárd forintos építkezés során. Az áregyeztetésben és a piacfelosztásban megnyilvánuló akarategyezség az eredménytelenné nyilvánítás után fennmaradt a megismételt pályázat során is.

Az ilyen típusú kartell az európai uniós gyakorlat szerint is a legsúlyosabban szankcionálandó versenykorlátozások közé tartozik, mivel közvetlenül és alapvetően torzítja a források hatékony elosztását és árfelhajtó hatású.

Az összejátszás piactorzító hatása számottevő volt, mert abban valamennyi, a kiíró feltételei alapján szóba jöhető, jelentős vállalkozás részt vett. A nem versenykörülmények között kialakult árak több évre kiterjedően befolyásolhatták a magyarországi autópálya építéseket. A GVH - követve korábbi határozatait - tekintettel volt arra is, hogy a jogsértés közpénzek felhasználását érintette, így annak hatása fokozottan sértette a társadalmi érdekeket.

A GVH határozata ellen a megbírságolt vállalkozások - a Betonút Rt., a DEBMÚT Rt., az EGÚT Rt., a Hídépítő Rt. és a Strabag Rt. - a Fővárosi Bírósághoz fordultak.

A 2006. január 23-án tartott tárgyaláson hozott ítéletében a Fővárosi Bíróság elutasította az öt útépítő vállalkozás keresetét.

Az érintett cégek a bírság befizetésének felfüggesztésére is nyújtottak be kérelmet a bírósághoz, melyet a Fővárosi Bíróság 2005. december 8-án elutasított. A kivetett bírságot (Betonút Rt. - 2 212 000 000 Ft, DEBMÚT Rt. - 496 000 000 Ft, EGÚT Rt. - 496 000 000 Ft, Hídépítő Rt. - 1 371 000 000 Ft, Strabag Rt. - 2 468 000 000 Ft) a cégek 2005. decemberében, illetve 2006. januárjában befizették.

A Fővárosi Bíróság ítélete ellen valamennyi érintett vállalkozás fellebbezést nyújtott be.

A Fővárosi Ítélőtábla 2007. április 25-én tartotta az első tárgyalást, melyen a vállalkozások indítványozták, hogy a bíróság forduljon az Európai Bírósághoz - az Európai Közösséget létrehozó Szerződésben szabályozott - előzetes döntéshozatal céljából. A Fővárosi Ítélőtábla elutasította a kérelmet, majd a vállalkozások fellebbezése alapján eljáró Legfelsőbb Bíróság is szükségtelennek találta az Európai Bírósághoz fordulást abban a kérdésben, hogy összeegyeztethető-e egyes vonatkozó európai uniós szabályokkal a versenytörvény 65/A §-ának olyan értelmezése, hogy a más céllal indított versenyfelügyeleti eljárásban előzetes értesítés nélkül tartott helyszíni szemle alkalmával beszerzett bizonyíték alapján megállapítható egy vállalkozás versenyjogi felelőssége. Az elutasítás indoka az volt, hogy a Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint az Európai Bíróságnak nincs hatásköre e kérdésben, egyrészről az ügy tényállásának csatlakozás előttisége, másrészről az eljárási kérdés jellegére tekintettel.

A Fővárosi Ítélőtábla 2007. augusztus 29-én tartott második tárgyalásán kihirdetett ítélete helybenhagyta a Fővárosi Bíróság ítéletét és elutasította a felperesek keresetét.

A Fővárosi Ítélőtábla kiemelte egyebek mellett, hogy a versenytörvény vagy más releváns jogszabály kizáró rendelkezése híján jogszerűen használta fel a GVH a másik eljárásban beszerzett bizonyítékot. Hangsúlyozta továbbá, hogy a GVH határozatában megjelölt iratok egyértelműen alátámasztják a jogsértést, és alaptalan a vállalkozások azon hivatkozása, hogy ezen iratoknak és a vállalkozások magatartásának más, a jogsértésen túlmenő ésszerű magyarázata van.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletének több szempontból is rendkívüli jelentősége van. Egyrészről életbe lép a közbeszerzésekről szóló törvényben található rendelkezés, mely szerint az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehetnek ajánlattevők vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók az ítélet tárgyát képező jogsértésben érintett vállalkozások. Másrészről pedig nagyobb esélye van a pályázatot kiíró állami tulajdonú vállalatnak - az általa esetlegesen indított kártérítési perben - a kartell magatartásból eredő kár megtéríttetésére.

Ahogyan arról a GVH már több ízben tájékoztatta a nyilvánosságot, a károsultak kártérítési per formájában fordulhatnak polgári bírósághoz a kartell magatartás által okozott károk megtérítése érdekében. A kártérítési pereket a GVH rendkívül fontosnak tarja, hiszen a nemzetközi tapasztalatok alapján e perek komoly elrettentő erővel bírnak a jogsértő vállalkozásokkal szemben.

Tények és számok

I. 2002. júliusi meghívásos pályázat

 • 1.

  Meghívás időpontja: 2002. július

 • 2.

  Meghívott vállalkozások:

  • a)

   Strabag Rt.,

  • b)

   Hídépítő Rt.,

  • c)

   Betonút Rt., és

  • d)

   EGÚT Rt.

 • 3.

  Ajánlatok bontása: 2002. július 22.

 • 4.

  Ajánlatok:

1. táblázat M3 (Polgár-Görbeháza)

Pályázó

Konzorciumok

Ajánlat/eFt/nettó

Nyert

M3 Görbeháza 2002 Konzorcium

EGÚT- D-Profil Kft.

15.854.361

x

Bihar Konzorcium

Strabag-Hoffman Rt.

16.952.395

Tiszántúli Autópálya Építő Konzorcium

Betonút- Kutas BB Kft.

18.111.234

2. táblázat M7 (Balatonszárszó)

Pályázó

Konzorciumok

Ajánlat/eFt/nettó

Nyert

M7 Balaton Konzorcium

Hídépítő-Strabag-Penta Kft.

54.650.000

x

M7 Balaton 2002 Konzorcium

EGÚT- D-Profil Kft.

59.996.298

Balatoni Autópálya Építő Konzorcium

Betonút- MÁV Hídépítő

62.970.623

3. táblázat M7 (Becsehely)

Pályázó

Konzorciumok

Ajánlat/eFt/nettó

Nyert

Adria Autópálya Építő Konzorcium

Betonút- Kutas BB. Kft

14.548.765

x

M7 Zala Konzorcium

Strabag-Kaiser Rt.

15.142.041

M7 Határ Konzorcium

Hídépítő-Penta-Viadom

15.000.000

4. táblázat M70

Pályázó

Konzorciumok

Ajánlat/eFt/nettó

Nyert

M70 Mura Konzorcium

Strabag-Hídépítő-Hoffman

24.355.112

x

Zalai Autópálya Építő Konzorcium

Betonút-Mélyépítő Bp.

25.114.937

M70 Letenye 2002 Konzorcium

EGÚT-D-Profil

26.310.232

 • 5.

  Eredménytelenné nyilvánítás időpontja: 2002. július 23.

II. 2002. augusztusi nyílt, előminősítéses pályázat

 • 6.

  Kiírás időpontja: 2002. augusztus 26.

 • 7.

  Részvételi jelentkezők:

  • a)

   Strabag (valamennyi szakasz),

  • b)

   Hídépítő- Betonút konzorcium (valamennyi szakasz),

  • c)

   Egút- Debmút (valamennyi szakasz),

  • d)

   Betonút [1] (önállóan M3, M7-M70 szakasz),

 • 8.

  A beadott ajánlatok:

1. táblázat M7-M70

Pályázó

Vállalkozások

Ajánlat (eFt -nettó)

Nyert

Országhatár Konzorcium

Hídépítő - Betonút

47.240.459

M7-M70 Közös Vállalkozás

EGÚT- DEBMÚT

47.532.512

Strabag

44.879.608

x

2. táblázat M7 Balatonszárszó

Pályázó

Vállalkozások

Ajánlat (eFt -nettó)

Nyert

Szárszó Konzorcium

Hídépítő - Betonút

65.158.566

x

M7 Balaton Közös Vállalkozás

EGÚT- DEBMÚT

70.700.538

Strabag

69.114.015

3. táblázat M3 Görbeháza

Pályázó

Vállalkozások

Ajánlat (eFt -nettó)

Nyert

M3 Görbeháza 2002 Közös Vállalkozás

EGÚT-DEBMÚT

18.055.214

x

M3 Konzorcium

Hídépítő-Betonút

18.666.000

Strabag

18.976.627

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-27/2003.

Budapest, 2007. augusztus 30.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu


 • :: j01

  Referencia hiányában nem került előminősítésre.

 • :: j02

  Referencia hiányában nem került előminősítésre.