Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Legfelsőbb Bíróság is a GVH-nak adott igazat az autópálya-építő kartellügyben

A Legfelsőbb Bíróság 2008. december 3-án kihirdetett ítéletében a felperesek felülvizsgálati kérelmeit elutasítva fenntartotta hatályában a Fővárosi Ítélőtábla által 2007-ben hozott, a GVH-nak igazat adó ítéletet. A GVH korábban megállapította, hogy a Nemzeti Autópálya Rt. (NA Rt.) által 2002. júliusában, illetve augusztusában kiírt közbeszerzési pályázatokon résztvevő vállalkozások - a Betonút Rt., a DEBMÚT Rt., az EGÚT Rt., a Hídépítő Rt. és a Strabag Rt. - versenytörvénybe ütköző megállapodást kötöttek. Ennek keretében egymás között előzetesen megállapodtak abban, hogy melyik cég melyik autópálya szakasz kivitelezését szerzi meg. Esetenként abban is megegyeztek, hogy a nyertesek alvállalkozóként vonják be a többieket. A kartell-megállapodásban valamennyi, a kiíró feltételei alapján szóba jöhető, jelentős vállalat részt vett. Az öt vállalkozásra a GVH által kiszabott bírság teljes összege 7,043 milliárd forint volt, melyet a jogsértő vállalkozások befizettek.

A GVH 2003. februárjában hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást annak megállapítására, hogy az NA Rt. által 2002. augusztusában (az M7 balatonszárszói, az M7-M70 Becsehely-Letenye, és az M3 görbeházai szakaszra) kiírt nyílt, előminősítéses közbeszerzés során az említett vállalatok összejátszottak-e. Az eljárást később kiterjesztette a 2002. júliusban kiírt, majd eredménytelennek nyilvánított ugyanezen szakaszokra vonatkozó meghívásos pályázatra is.

A GVH a rendelkezésére álló iratok, nyilatkozatok és egyéb bizonyítékok alapján megállapította, hogy a cégek előzetesen felosztották egymás között, hogy melyik pályázó melyik autópálya szakasz kivitelezését szerzi meg, illetve, hogy a fővállalkozó melyik vállalkozást fogja alvállalkozóként bevonni az összesen 59,91 kilométeres, bruttó 160 milliárd forintos építkezés során. Az áregyeztetésben és a piacfelosztásban megnyilvánuló akarategyezség az eredménytelenné nyilvánítás után fennmaradt a megismételt pályázat során is.

Az ilyen típusú kartell az európai uniós gyakorlat szerint is a legsúlyosabban szankcionálandó versenykorlátozások közé tartozik, mivel közvetlenül és alapvetően torzítja a források hatékony elosztását és árfelhajtó hatású.

Az összejátszás piactorzító hatása számottevő volt, mert abban valamennyi, a kiíró feltételei alapján szóba jöhető, jelentős vállalkozás részt vett. A nem versenykörülmények között kialakult árak több évre kiterjedően befolyásolhatták a magyarországi autópálya építéseket.A GVH - követve korábbi határozatait - tekintettel volt arra is, hogy a jogsértés közpénzek felhasználását érintette, így annak hatása fokozottan sértette a társadalmi érdekeket.

A GVH határozata ellen a megbírságolt vállalkozások - a Betonút Rt., a DEBMÚT Rt., az EGÚT Rt., a Hídépítő Rt. és a Strabag Rt. - a Fővárosi Bírósághoz, a Fővárosi Ítélőtáblához, majd végül a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak.

A Fővárosi Bíróság 2006. január 23-án hozott ítéletében utasította el az öt útépítő vállalkozás keresetét, míg az ezen ítélet ellen benyújtott fellebbezéseket a Fővárosi Ítélőtábla 2007. augusztus 29-én meghozott ítélete tartotta alaptalannak.

A felperesek által benyújtott felülvizsgálati kérelmeket elutasítva a Legfelsőbb Bíróság a mai napon tartott tárgyaláson tartotta fenn hatályában a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét.

A kivetett bírságot (Betonút Rt. - 2 212 000 000 Ft, DEBMÚT Rt. - 496 000 000 Ft, EGÚT Rt. - 496 000 000 Ft, Hídépítő Rt. - 1 371 000 000 Ft, Strabag Rt. - 2 468 000 000 Ft) a cégek 2005. decemberében, illetve 2006. januárjában befizették.

Ahogyan arról a GVH már több ízben tájékoztatta a nyilvánosságot, a károsultak kártérítési per formájában fordulhatnak polgári bírósághoz a kartell magatartás által okozott károk megtérítése érdekében. A kártérítési pereket a GVH rendkívül fontosnak tarja, hiszen a nemzetközi tapasztalatok alapján e perek komoly elrettentő erővel bírnak a jogsértő vállalkozásokkal szemben.

Az ügy nyilvántartási száma: Vj-27/2003.

Budapest, 2008. december 3.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Tények és számok

I. 2002. júliusi meghívásos pályázat

 • Meghívás időpontja: 2002. július

 • Meghívott vállalkozások:
  a) Strabag Rt.,
  b) Hídépítő Rt.,
  c) Betonút Rt., és
  d) EGÚT Rt.

 • Ajánlatok bontása: 2002. július 22.

 • Ajánlatok:

1. táblázat M3 (Polgár-Görbeháza)

Pályázó

Konzorciumok

Ajánlat/eFt/nettó

Nyert

M3 Görbeháza 2002 Konzorcium

EGÚT- D-Profil Kft.

15.854.361

Bihar Konzorcium

Strabag-Hoffman Rt.

16.952.395

Tiszántúli Autópálya Építő Konzorcium

Betonút- Kutas BB Kft.

18.111.234

2. táblázat M7 (Balatonszárszó)

Pályázó

Konzorciumok

Ajánlat/eFt/nettó

Nyert

M7 Balaton Konzorcium

Hídépítő-Strabag-Penta Kft

54.650.000

X

M7 Balaton 2002 Konzorcium

EGÚT- D-Profil Kft.

59.996.298

Balatoni Autópálya Építő Konzorcium

Betonút- MÁV Hídépítő

62.970.623

3. táblázat M7 (Becsehely)

Pályázó Konzorciumok Ajánlat/eFt/nettó Nyert

Konzorciumok

Ajánlat/eFt/nettó

Nyert

Adria Autópálya Építő Konzorcium

Betonút- Kutas BB. Kft

14.548.765

X

M7 Zala Konzorcium

Strabag-Kaiser Rt.

15.142.041

M7 Határ Konzorcium

Hídépítő-Penta-Viadom

15.000.000

4. táblázat M70

Pályázó

Konzorciumok

Ajánlat/eFt/nettó

Nyert

M70 Mura Konzorcium

Strabag-Hídépítő-Hoffman

24.355.112

X

Bihar Konzorcium

Betonút-Mélyépítő Bp.

25.114.937

M70 Letenye 2002 Konzorcium

EGÚT-D-Profil

26.310.232

5. Eredménytelenné nyilvánítás időpontja: 2002. július 23.

II. 2002. augusztusi nyílt, előminősítéses pályázat

6. Kiírás időpontja: 2002. augusztus 26.

7. Részvételi jelentkezők:

a.) Strabag (valamennyi szakasz),
b.) Hídépítő- Betonút konzorcium (valamennyi szakasz),
c.) Egút- Debmút (valamennyi szakasz),
d.) Betonút (önállóan M3, M7-M70 szakasz),
e.) Hódút (M3 szakasz)

8. A beadott ajánlatok:

1. táblázat M7-M70

Pályázó

Vállalkozások

Ajánlat (eFt -nettó)

Nyert

Országhatár Konzorcium

Hídépítő - Betonút

47.240.459

X

M7-M70 Közös Vállalkozás

EGÚT- DEBMÚT

47.532.512

Strabag

Betonút- Kutas BB Kft.

44.879.608

X

2. táblázat M7 Balatonszárszó

Pályázó

Vállalkozások

Ajánlat (eFt -nettó)

Nyert

Szárszó Konzorcium

Hídépítő - Betonút

65.158.566

X

M7 Balaton Közös Vállalkozás

EGÚT- DEBMÚT

70.700.538

Strabag

69.114.015

3. táblázat M3 Görbeháza

Pályázó

Vállalkozások

Ajánlat (eFt -nettó)

Nyert

M3 Görbeháza 2002 Közös Vállalkozás

EGÚT-DEBMÚT

18.055.214

X

M3 Konzorcium

Hídépítő-Betonút

18.666.000

Tiszántúli Autópálya Építő Konzorcium

18.976.627