A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy a Magyar Telekom Nyrt (Telekom) megvásárolja a ViDaNet Kábeltelevíziós Zrt. (ViDaNet) Budapest XVIII. kerületében kiépített hálózatát, és átvegye az ahhoz kapcsolódó, szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleit (Hálózat).

A megvásárolandó Hálózat részét képezi a Budapest XVIII. kerületében kiépített vezetékes hírközlési hálózat az egyes technikai eszközökkel együtt, valamint az e hálózathoz kapcsolódó előfizetői kör.

A GVH az összefonódás horizontális hatásainak értékelésekor az egyes szolgáltatásoknál külön-külön vizsgálta az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoportok tényleges vagy potenciális jelenlétét Budapest XVIII. kerületében. A GVH döntésében megállapította, hogy az összefonódás engedélyezésével a koncentráció-növekedés minimális mértékű a vezetékes telefon-, internet- és műsorterjesztési szolgáltatás esetében, illetve nem éri el azt a szintet, amely versenyaggályokra adhatna alapot, figyelembe véve a további piaci szereplők piaci részesedéseit is. E mellett a horizontális versenyprobléma egyértelműen kizárható a mobilinternet szolgáltatás esetében.

A GVH további káros vertikális vagy portfólió-hatásokat sem azonosított, illetve nem merült fel olyan körülmény, amely alapján az összefonódás konglomerátum-hatással járna.

Mindezek figyelembevételével a GVH engedélyezte a tranzakciót.

A GVH a kérelem késedelmes benyújtása miatt 100.000 forint bírságot szabott ki a kérelmező Telekommal szemben. A bírság összegének meghatározásakor a GVH figyelembe vette, hogy a kérelmező ugyan két napot késve, de önként nyújtotta be a kérelmét, valamint azt is, hogy a késedelem időtartama és az összefonódás érdemi versenyjogi aggályainak hiánya kizárja, hogy a kérelmezőt a tranzakció eltitkolásának szándéka vezette volna. Mindezek alapján a GVH a maximálisan kiszabható napi 200.000 forint negyedében határozta meg a napi bírság összegét.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/52/2014.

Budapest, 2015. január 22.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban