Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a TeleMedia InteracTV ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-154/2009. ügyszámon eljárást indított a TeleMedia InteracTV Produkciós Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. december 29-én versenyfelügyeleti eljárást indított a TeleMedia InteracTV Produkciós Kft. (TeleMedia) ellen, mert az eljárás alá vont vállalkozás által készített és az ATV televíziós csatornán adásba kerülő interaktív televíziós játékban a műsorvezetők azt sugallják, hogy senki sem hívja a műsor telefonszámát, miközben így a véletlenszerű sorsoláson senki sem kerül adásba. Továbbá a műsorvezető tájékoztatása rábeszélő jellegű és a műsor hangulati elemei, a hangeffektek mind-mind sürgetően, agresszíven ösztönzik a fogyasztókat telefonálásra.

A fenti magatartással a TeleMedia valószínűsíthetően - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6-8. §-ai rendelkezéseinek, illetve az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése szerinti melléklete 31. pontjában megfogalmazott tényállás megvalósításával - megsértette az Fttv. 3. §-ának (1), (3), illetve (4) bekezdéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. január 13.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu