Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Biztosítás.hu Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-19/2010. ügyszámon eljárást indított a Biztosítás.hu Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. február 22-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Biztosítás.hu Kft. ellen, mert nevezett vállalkozás internetes honlapján és egyes, általa közzétett kommunikációs eszközökön - egyebek mellett - a "Legolcsóbb kötelező biztosítás", valamint a "Teljes kínálat, ingyenes ügyintézés, árgarancia" állításokat tette közzé.

Az előbbiek megalapozottságával kapcsolatosan kérdéses, hogy a 2009. évi átkötési időszakban egyes biztosítótársaságoknak voltak-e olyan ajánlataik, melyeket a fogyasztók az adott honlapon nem ismerhettek meg, illetve ezen ajánlatok egyes esetekben kedvezőbbek lehettek-e az alkusz honlapján végzett számítás eredményeképp megjelenített legkedvezőbb ajánlatnál.

A fenti magatartásával a Biztosítás.hu Kft. valószínűsíthetően megvalósítja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-ának (1) bekezdésében, illetve a 7. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat, megsértve ezáltal az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. március 19.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu