Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a "BVG Bayerische Verwertung" Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-59/2010. ügyszámon eljárást indított a "BVG Bayerische Verwertung" Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. június 21-én versenyfelügyeleti eljárást indított a "BVG Bayerische Verwertung" Kft-vel szemben, mert számos kommunikációs eszközön olyan fizetett hirdetést, illetve több oldalas szórólap elhelyezést tett közzé, amelyben arról tájékoztatta az érdeklődőket, hogy meghatározott, időben korlátozott, kézi csomózású szőnyegekre kiárusítást tart egy német takarékpénztár biztosítéki tulajdon-átruházása során a Budapest XI. kerületében levő INKU épület csarnokában, de valójában a kiárusítás határideje újból és újból meghosszabbodott.

Ezen túlmenően a termékek vásárlásával a kommunikációs eszközökön különböző időszakban, különböző induló árhoz viszonyítottan feltüntetett, különböző mértékű kedvezmények valószínűsíthetően nem érvényesültek.

Fenti magatartásával a "BVG Bayerische Verwertung" Kft. vélhetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-a (1) bekezdésének c) pontját, valamint az Fttv. melléklete 7. pontját, és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. §-a (1) bekezdésének rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. július 29.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Zenisek Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu