Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Kaqun Hungária Kft. és a Kaqun Sport Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-98/2010. ügyszámon eljárást indított a Kaqun Hungária Kft-vel és a Kaqun Sport Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. október 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Kaqun Hungária Kft-vel és a Kaqun Sport Kft-vel szemben, mert nevezett vállalkozások az általuk közzétett hirdetésekben feltételezhetően valótlanul állítják, hogy a Kaqun víz hatékony a betegségek kezelésében, a Kaqun Sport víz pedig alkalmas méregtelenítésre, betegségek megelőzésére, illetve az emberi szervezet működési zavarainak helyreállítására.

Az eljárás alá vontak fenti magatartásukkal - a 2008. szeptember 1-jével kezdődően közzétett tájékoztatások tekintetében - valószínűsíthetően megvalósítják a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) mellékletének 17. pontjában és az Fttv. 6. § (1) bekezdésében foglaltakat, s ezzel feltételezhetően megsértik az Fttv. 3. § (1) bekezdésének rendelkezéseit, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (3) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. november 25.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu