Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-100/2011. ügyszámon eljárást indított az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. december 19-én versenyfelügyeleti eljárást indított az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt-vel (ANTENNA HUNGÁRIA) szemben, mert 2011. II. félévében a MinDig TV Extra csomagok népszerűsítésére szolgáló kommunikációs kampányában alkalmazott egyes kommunikációs eszközökön nem megfelelően tüntette fel a szolgáltatási díjcsomag igénybevételének feltételeit, beleértve a hűségnyilatkozat létét, a szolgáltatás aktiválási díját, az éves előfizetési díj fizetési módját, és az egyéb eszközök díját.

Az ANTENNA HUNGÁRIA egyrészt a szolgáltatási csomag ára tekintetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

(Fttv.) 6. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, másrészt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges különböző díjak, illetve a hűségnyilatkozat szükségességének nem megfelelő feltüntetésével az Fttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával feltételezhetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésének rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. január 12.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu