Nyomtatható verzió PDF formátumban 

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.312/2013/9. szám

 

A Fővárosi Törvényszék a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14., ügyintéző: dr. L P ügyvéd) által képviselt Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. (1115 Budapest, Petzvál József u. 31-33.) felperesnek a dr. Hargita Árpád jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Hiv. sz.: Vj/100-55/2011.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2013. évi szeptember hó 18. napján kelt 5.K.30.746/2013/13. számú ítélete ellen az alperes által 14. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés, míg a felperes által a másodfokú eljárásban 3. sorszám alatt előterjesztett csatlakozó fellebbezés folytán az alulírott helyen 2014. évi április hó 16. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

 ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott rendelkezéseit nem érinti, fellebbezett rendelkezését megváltoztatja és a felperes keresetét fennmaradó részében is elutasítja, egyebekben helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 50.000 (azaz ötvenezer) forint együttes első- és másodfokú perköltséget, továbbá az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 500.000 (azaz ötszázezer) forint további kereseti, valamint 400.000 (azaz négyszázezer) forint fellebbezési és 200.000 (azaz kettőszázezer) forint csatlakozó fellebbezési illetéket.

 Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.