Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Czinege és Fia Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-73/2012. ügyszámon eljárást indított a Czinege és Fia Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. szeptember 28-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Czinege és Fia Kft-vel szemben, mert valószínűsíthetően nem kellően megalapozott hatásokat, illetve célra való alkalmasságot jelenít meg a -ThermoShield- elnevezésű termékcsaládhoz tartozó ThermoShield Interiur, ThermoShield Exteriur, Thermo Vital, Top Coat és Top Shield termékhez kapcsolódó marketingkommunikációs eszközein.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás által a ThermoShield Interiur, a ThermoShield Exteriur, a Thermo Vital, Top Coat és a Top Shield termékkel összefüggésben 2011. január 1. napja óta alkalmazott valamennyi kereskedelmi gyakorlatára.

Fenti magatartásával a Czinege és Fia Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének bg) pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. október 4.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu