Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Teva Magyarország Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-75/2012. ügyszámon eljárást indított a Teva Magyarország Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, a megtévesztő reklám tilalmának és a jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. október 4-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Teva Magyarország Zrt-vel szemben (Teva), mert a Saballo készítményének népszerűsítése során olyan állításokat alkalmazott, amelyek valószínűsíthetően nem felelnek meg az összehasonlító reklámmal kapcsolatos követelményeknek, ezen felül alkalmasak lehetnek az üzletfelek megtévesztésére, illetve a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósíthatnak meg.

A fenti magatartásával a Teva feltételezhetően megsértette egyfelől a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 13. § (2) bekezdésének b) pontját, továbbá a 12. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaira figyelemmel a 12. § (1) bekezdését, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt tényállás megvalósításával a 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. október 16.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu