Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Galenus Kft. vállalkozásokkal szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-45/2013. ügyszámon eljárást indított a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Galenus Kft. vállalkozásokkal szemben megtévesztő reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2013. május 24-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Galenus Kft. vállalkozásokkal szemben, mert a kamarai tagoknak eljuttatott, 2012. október 3-án kelt levél azt a benyomást kelti, hogy a Galenus Kft. kizárólag a Kamara tulajdonában van, holott a cégnyilvántartás adatai szerint két magánszemély is jelentősebb részesedéssel rendelkezik abban. Továbbá a hivatkozott ajánlás alkalmas lehet a címzett gyógyszerészekben azt a benyomást kelteni, hogy a kiadvány népszerűsítése a Kamara köztestületi, s nem tulajdonosi érdeke, valamint, hogy a Patika Magazin c. lapra történő előfizetés lehetőséget teremt a gyógyszertári gondozásra szánt kormányzati kompenzáció lehívására.

Fentieken túl a Galenus Kft. olyan állításokat fogalmazott meg a "Médiaajánlat 2012" elnevezésű dokumentumban, melyek alapján a Patika Magazin potenciális hirdetői arra a következtetésre juthatnak, hogy a kiadvány, hitelesített adatokkal alátámasztva az egyik legnagyobb nyomtatott példányszámú és elérésű, valamint a fogyasztók számára ingyenes patikai újság.

Az eljárás alá vont vállalkozások fenti magatartásukkal valószínűsíthetően megsértették a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 12. §-ának rendelkezését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2013. augusztus 26.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu