A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított a HELL ENERGY Magyarország Kft. és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. vállalkozásokkal szemben.

A GVH 2014. október 29-én versenyfelügyeleti eljárást indított a HELL ENERGY Magyarország Kft. és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. vállalkozásokkal szemben, mert azt észlelte, hogy a vállalkozások közös „HELL roller egy AP kódért” elnevezésű nyereményjátékában valószínűsíthetően nem gondoskodtak megfelelően a nyereményjáték kivitelezéséről. Sem a közzétett reklámokban lévő, sem a http://www.hellenergy.com/nyeremenyjatek/ weboldalon feltölthető AP kódok formátuma nem egyezett meg a SPAR és INTERSPAR áruházakban vásárolt blokkok AP kódjának formátumával.

Fenti magatartásukkal az eljárás alá vont vállalkozások a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértették a törvény 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-99/2014.

Budapest, 2014. november 12.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban