A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Timeshare Market INC Kft -vel szemben.

A GVH 2015. november 16-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Timeshare Market INC Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy a vállalkozás valószínűsíthetően 2013. november 25-e óta az üdülési joggal rendelkező fogyasztókat üdülési jogukkal kapcsolatos egyeztető megbeszélésre hívja (országszerte több helyszínen), ahol a meghívottak meglévő üdülési jogainak eladhatóságára – így az üdülési jog keresett, népszerű jellegére és így értékesíthetőségére, annak várható időtartamára –vonatkozó állításokat tesz, amennyiben a fogyasztó vállalja, hogy a CP rendszerbe belép. Valószínűsíthető azonban, hogy a vállalkozás által üzemeltetett kreditrendszerbe történő belépés az üdülési jogok másodlagos értékesítését nem mozdítja elő nagyobb arányban, mint ha a fogyasztók ilyen további szerződéseket nem kötnének, valamint hogy az üdülési jogok másodlagos értékesítésére a Timeshare Market INC Kft. ténylegesen nem rendelkezik „potenciális” vevőkkel, így az érékesítés az ígért időtartamon belül valószínűsíthetően nem valósul meg.

A GVH észlelte továbbá, hogy a társaság az üdülési jogok értékesíthetőségére, kelendőségére vonatkozó állításokat a weboldalán is közzétette. A kreditrendszerbe történő belépés ellenszolgáltatás fejében történik, mely összeget kredit pontokra váltja át a vállalkozás és írja jóvá a fogyasztó számára az általa üzemeltetett rendszerben. A kreditpontokat a fogyasztó az elhangzó ígéretek és a szerződéses dokumentum alapján különböző, a Timeshare Market INC Kft. által nyújtott szolgáltatásokra jogosult felhasználni. A Timeshare Market INC Kft. a szerződésben egyidejűleg vállalja, hogy amennyiben a szerződésben szereplő időtartam alatt az üdülési jogot nem sikerül értékesítenie, a fogyasztó számára a befizetett összeget visszaszolgáltatja.

Fentiekkel kapcsolatban a Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a kreditpontok levásárlására vonatkozó ígéretek egyes esetekben nem teljesültek, valamint a sikertelen értékesítésre figyelemmel a befizetett összegek visszafizetése sem történt meg. Minderre tekintettel valószínűsíthető, hogy mind a levásárlás, mind a visszafizetés tekintetében a Timeshare Market INC Kft. a fogyasztóknak valótlan ígéreteket tett. A vállalkozás magatartásával kapcsolatban felmerült továbbá – különösen arra figyelemmel, hogy a befizetett összegeket a fogyasztók egyes esetekben nem tudták felhasználni, illetve nem kapták vissza –, hogy célja nem az üdülési jogok másodlagos értékesítése, hanem saját tagállományának bővítése, kreditrendszerének népszerűsítése

Fenti magatartásával a Timeshare Market INC Kft. valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés bg) alpontját, továbbá c) és h) pontjaiban előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/113/2015.

Budapest, 2015. december 1.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban