Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv.II.37.385/2020/17.
A tanács tagjai: Dr. Kovács András György a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Figula Ildikó bíró Dr. Rák-Fekete Edina bíró
Az I. rendű felperes: Budapest Bank Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 188.)
Az I. rendű felperes képviselője: [...]
А II. rendű felperes: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84. B.)
А II. rendű felperes képviselője: [...]
А III. rendű felperes: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)
А III. rendű felperes képviselője: [...]
А IV. rendű felperes: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
А IV. rendű felperes képviselője: [...]
Az V. rendű felperes: Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. (1052 Budapest, Váci u. 38.)
Az V. rendű felperes képviselője: [...]
А VI. rendű felperes: Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
А VI. rendű felperes képviselője: [...]
A VII. rendű felperes: Visa Europe Ltd. (PO Box 39662 London W2 6TT Egyesült Királyság)
А VII. rendű felperes képviselője: [...]
А VIII. rendű felperes: MasterCard Europe SA (B-1410 Waterloo, Belgium Chausée de tervuren, 198A)
А VIII. rendű felperes képviselője: [...]
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Kolongya Dóra kamarai jogtanácsos, Dr. Kőhalmi Attila versenytanácstag
A per tárgya: versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperes
Az elsőfokú bírósági határozat: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 30.K.33.520/2014/78.
A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.057/2016/18.

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.057/2016/18. számú ítéletét а II. rendű, felperesre vonatkozó rendelkezés tekintetében hatályon kívül helyezi, és az alperes Vj. 18/2008/341. számú határozatának II. rendű felperes terhére jogsértést megállapító és ezért őt pénzbírságban marasztaló részét а II. rendű felperes vonatkozásában is hatályon kívül helyezi és alperest új eljárásra kötelezi. Egyebekben a másodfokú ítéletet hatályában fenntartja.
A Kúria kötelezi az alperest, hogy fizessen meg I-VII. rendű felpereseknek 15 napon belül külön- külön 2.000.000 (azaz kettőmillió) forint, azaz összesen 14.000.000 (tizennégymillió) forint felülvizsgálati eljárási költséget.
A felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.
Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.