Nyomtatható verzió PDF formátumban

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
3.Kf.650.057/2016/18. szám

A Fővárosi Törvényszék az Erős Ügyvédi Iroda/Squire Patton Goggs (US) LLP tagja (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., ügyintéző: [...] ügyvéd), és a Wallacher Ügyvédi Iroda, az Erős Ügyvédi Társulás/Squire Patton Goggs (US) LLP tagja (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt Budapest Bank Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 188.) I. rendű, a Morley Allén & Overy Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. A.ép.3., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) II. rendű, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., ügyintéző: [...] ügyvéd), meghatalmazott ügyvédi iroda: Mezei Péter Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) III. rendű, a Hegymegi-Barakonyi és Társa Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6., ügyintéző: [...] ügyvéd), (helyettes meghatalmazott: Horányi Ügyvédi Iroda (1114 Budapest, Villányi út 1. VII/26., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 9.) IV. rendű, az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) V. rendű, az Erős Ügyvédi Iroda/Squire Patton Goggs (US) LLP tagja (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., ügyintéző: ügyvéd), és a Wallacher Ügyvédi Iroda, az Erős Ügyvédi Társulás/Squire Patton Goggs (US) LLP tagja (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) VI. rendű, az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt Visa Europe Ltd. (PO Box 39662 London W2 6WH Egyesült Királyság (UK)) VII. rendű, az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3., ügyintéző: [...] ügyvéd) által képviselt MasterCard Europe sprl. (B-1410 Waterloo, Belgium, Chaussé de Tervuren 198A) VIII. rendű felpereseknek, a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. január 11. napján kelt 30.K.33.520/2014/78. számú ítélete ellen az I. rendű felperes 83., a II. rendű felperes 80., a III. rendű felperes 85., a IV. rendű felperes 82., az V. rendű felperes 81. szám alatt bejelentett és 86. szám alatt indokolt, a VI. rendű felperes 84., a VII. rendű felperes 79. szám alatt bejelentett fellebbezésére meghozta az alábbi

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett részét megváltoztatja és az alperes Vj-18/2008/341. számú határozatának az I. és a III- VII. rendű felperesek terhére a jogsértést megállapító és ezért őket pénzbírságban marasztaló részét hatályon kívül helyezi és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezi; a II. rendű felperes tekintetében az alperes Vj-18/2008/341. számú határozatát megváltoztatja és az eljárást megszünteti.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I-VII. rendű felpereseknek külön-külön 1 000 000 (egymillió) forint együttes első-, és másodfokú perköltséget.

A kereseti és a fellebbezési illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.