Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv.III.37.421/2017/7.
A tanács tagjai: dr. Kovács András a tanács elnöke, dr. Márton Gizella előadó bíró, dr. Fekete Ildikó bíró
A felperes: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
A felperes képviselője: [...] ügyvéd ([...] Ügyvédi Iroda 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: dr. Számadó Tamás és dr. Nacsa Mónika jogtanácsosok
A per tárgya: tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: felperes
A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.052/2016/5.
Az elsőfokú bíróság határozatának száma: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.34.469/2014/9.

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 2.Kf.650.052/2016/5. számú ítéletét, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.34.469/2014/9. számú ítéletét és az alperes Vj/017-32/2014. számú határozatát hatályon kívül helyezi és az alperest új eljárásra kötelezi.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 1.000.000 (egymillió) forint együttes első- és másodfokú és felülvizsgálati eljárási költséget.

Az 1.500.000 (egymillió-ötszázezer) forint kereseti, 2.500.000 (kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési és 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.