Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/15/2018.
Iktatószám:
VJ/15-31/2018.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. M. K. kamarai jogtanácsos által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult, a Kúria Kfv.III.37.421/2017/7. számú ítélete alapján megismételt versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács – az eljárás egyidejű megszüntetésével – kötelezi a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.-t az általa vállalt alábbi kötelezettségek teljesítésére.

  1. A Vodafone Magyarország Zrt. vállalja, hogy a Vodafone RED VitaMAX tarifára a 2012. november 1. és 2014. május 1. közötti időszakban váltó érintett előfizetők számára visszatéríti a tarifaváltást megelőzően felhalmozott egyenlegből fel nem használt, ekként az egyenleg-felhasználási időszak 365 napról 30 napra történő csökkentése miatt törölt összeget, amennyiben az a 100 Ft-ot meghaladja.

  1. Érintett előfizetők mindazok az ügyfelek, akik 2012. november 1. és 2014. május 1. között a Vodafone RED VitaMAX tarifacsomagra váltottak, és még jelenleg is aktív, a Vodafone Magyarország Zrt.-nél előre- vagy (szerződésmódosítást követően) utólag fizető előfizetéssel rendelkeznek.

  1. A visszatérítésre 2019. február 28. napjáig kerül sor, a jelenleg előre fizető előfizetők számára egyenleg-jóváírás, az utólag fizető előfizetők számára pedig számlán történő jóváírás formájában, azzal, hogy amennyiben a jóváírandó összeg nagyobb, mint az aktuális havi számla vagy számlák végösszege, úgy a jóváírás mindaddig folytatódik, amíg a fenti 1. pontban meghatározottak szerinti teljes összeg az adott utólag fizető előfizető(k) számára ténylegesen jóváírásra nem kerül.

  1. A Vodafone Magyarország Zrt. a visszatérítésről az érintett előfizetőket tájékoztatja; a jelenleg előre fizető előfizetőket SMS útján, az utólag fizető előfizetőket pedig számlalevélben történő értesítéssel.

  1. A fogyasztói tájékoztatások és jóváírások megtörténtének igazolására a Vodafone Magyarország Zrt. vállalja az ügyfeleknek küldött számlalevelek és SMS-ek mintájának, valamint az SMS értesítést küldő belső rendszer megfelelő részéről készült képernyőmentéseknek 2019. március 31-ig történő benyújtását a Gazdasági Versenyhivatal számára.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.