Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék
mint másodfokú bíróság
2.Kf.650.066/2017/6.

A Fővárosi Törvényszék a [...] Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17., ügyintéző: [...] ügyvéd, [...] ügyvéd és [...] ügyvéd) által képviselt Magyar Éremkibocsátó Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) felperesnek a dr. Kőhalmi Attila versenytanácstag és dr. Számadó Tamás jogtanácsos irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5., hivatkozási szám: Vj/30/2015.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. június 21. napján kelt 12.K.34.046/2016/17. számú ítélete ellen a felperes által 18. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán a 2018. március 28. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és az alperes 2016. szeptember 26. napján kelt Vj/30-111/2015. számú határozatát akként változtatja meg, hogy a felperest terhelő bírságot 100.000.000 (azaz százmillió) forintra mérsékli, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyja.

Kötelezi a felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 300.000 (azaz háromszázezer) forint másodfokú részperköltséget, míg a fennmaradó első- és másodfokú részperköltségeiket a felek maguk viselik.

Kötelezi végül a felperest arra, hogy az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására fizessen meg az államnak 1.300.000 (azaz egymillió-háromszázezer) forint kereseti és 2.300.000 (kétmillióháromszázezer) forint fellebbezési részilletéket, míg a fennmaradó kereseti és fellebbezési illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.