A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft.-vel szemben.

A GVH 2015. március 20-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy az eljárás alá vont vállalkozás valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat azzal, hogy

  • kereskedelmi kommunikációjában feltehetően valótlanul állítja, hogy ingyenesen biztosítja az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából kibocsátott emlékérmet minden magyarországi lakosnak, és

  • homályosan, érthetetlenül illetve félreérthető módon közli a termékek csomagolási- és postázási költségei felszámításának szabályait.

Fenti magatartásával a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. § (1) bekezdésében, valamint az Fttv. mellékletének 20. pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-30/2015.

Budapest, 2015. április 7.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: basa.andrea@gvh.hu; sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban