Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék


Az ügy száma: 103.K.706.642/2020/36.
Az I. rendű felperes: be2 S.á.r.l. (1351 Luxemburg, 13 rue du Commerce)
A II. rendű felperes: insparx GmbH (80636 München, Erika-Mann-StraBe 63, Németország)
A III. rendű felperes: Interdate S.A. (1351 Luxemburg, 13 rue du Commerce)
A felperesek képviselője: Oppenheim Ügyvédi Iroda - [...] ügyvéd (1052 Budapest, Károlyi u. 12.) és Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda - [...] ügyvéd
(1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 3. em.)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: dr. Ay Zoltán Nándor kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyfelügyeleti ügyben hozott VJ/19-119/2018. számú közigazgatási határozat megtámadása

ítélet:

A bíróság az alperes Vj/19-119/2018. számú határozatának bírság megfizetésére kötelező rendelkezését megsemmisíti, az alperest e körben új eljárásra kötelezi, ezt meghaladóan a keresetet elutasítja.
Költségeiket a felek maguk viselik
Kötelezi a felpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg a Magyar Államnak - az adóhatóság külön felhívására - 750 000 (hétszázötvenezer) forint kereseti részilletéket. A további 750 000 (hétszázötvenezer) forint kereseti részilletéket a Magyar Állam viseli.
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.