Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kfv.VI.37.026/2022/8.
A tanács tagjai: Dr. Vitál-Eigner Beáta a tanács elnöke, Dr. Rák-Fekete Edina előadó bíró, Dr. Kurucz Krisztina bíró
Az I. rendű felperes: be2 S.á.r.l. (1351 Luxemburg, 13 rue du Commerce)
A II. rendű felperes: insparx GmbH (80636 München, Erika-Mann-StraBe 63, Németország)
A III. rendű felperes: Interdate S.A. (1351 Luxemburg, 13 rue du Commerce)
A felperesek képviselője: DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfí-Tóth és Társa Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...] 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) és Siegler Bírd & Bird Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...] 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., 3. emelet)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Ay Zoltán Nándor kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyfelügyeleti ügyben indult közigazgatási jogvita
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek: az I., II., és III. rendű felperesek és az alperes
A felülvizsgálni kért jogerős határozat száma: Fővárosi Törvényszék 2021. november 19. napján kelt 103.K.706.642/2020/36. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 103.K.706.642/2020/36. számú ítéletét a keresetet elutasító részében hatályában fenntartja, az alperes Vj/19-119/2018. számú határozatának bírság megfizetésére kötelező rendelkezését megsemmisítő, és az alperest új eljárásra kötelező részében hatályon kívül helyezi, ez utóbbi körben az ügyben eljárt bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasítja.
Az elsőfokú ítéletnek a 750.000 (hétszázötvenezer) forint kereseti részilleték Magyar Állam viselésére vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi.
Kötelezi a felpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg az alperesnek 15 napon belül 500.000 (ötszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.
Kötelezi a felpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg az államnak - felhívásra - 3.500.000 (hárommillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.
A felek felülvizsgálati perköltségének összegét 500.000-500.000 (ötszázezer-ötszázezer) forintban állapítja meg.
Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.