Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának
határozata

Az ügy száma: Jpe.II. 60.044/2022/10.
Az I. rendű felperes: be2 S.á. r.l. (1351 Luxemburg, 13 rue du Commerce)
A II. rendű felperes: insparx GmbH (80636 München, Erika-Mann-StraBe 63, Németország)
A III. rendű felperes: Interdate S.A. (1351 Luxemburg, 13 rue du Commerce)
A felperesek képviselője: DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...];1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) és Siegler Bírd & Bírd Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: [...];1027 Budapest, Kapás utca 6-12., 3. emelet)
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: Siposné dr. Mayer Erika Noémi kamarai jogtanácsos
A per tárgya: fogyasztóvédelmi ügy
A jogegységi panaszt előterjesztő fél: a felperesek
A felülvizsgálni kért jogerős határozat száma: Kfv.VI.37.026/2022/8. számú ítélet

Rendelkező rész

A Kúria a felperesek jogegységi panaszát elutasítja.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.