Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-73/2007/45.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Biovit Pharma Kft. (Szeged) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Biovit Pharma Kft. 2005. januártól az Erdic tabletta mellnövelő, mellfeszesítő hatásáról, széles körű bevált módszeréről, kedvező mellékhatásairól és alapanyagainak különleges termesztési körülményeiről adott tájékoztatásaival fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított.

A Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozást a határozat kézhezvételétől a magatartás további tanúsításától eltiltja.

A Versenytanács 16 000 000 (azaz tizenhatmillió) Ft bírságot szab ki, melyet az eljárás alá vont a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a Gazdasági Versenyhivatalnál a 10032000-01037557. számú bírságbevételi számla javára befizetni.

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az alábbi tartalmú, legalább fél oldal terjedelmű hirdetést tegye közzé a Joy magazin egy, a Blikk Nők hetilap egymást követő két számában, anélkül, hogy ahhoz észrevételt fűzne:
"A GVH Versenytanácsa a Vj-73/207. sz. eljárásban hozott határozatával megállapította, hogy a Biovit Pharma Kft. fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatásokat tett közzé. Nem tudta bizonyítani, hogy a gabonatartalmú Erdic tablettájának garantáltan mellnövelő, mellfeszítő hatása, illetve a hasra, körömre, bőrre kedvező mellékhatása lenne. Nem nyert továbbá bizonyítást, hogy az alapanyagokat különleges körülmények között termesztenék, illetve hogy a világon több mint 100 ezer nő használná a terméket."

E határozattal szemben a kézhezvételétől számított 30 napon belül az eljárás alá vont a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet.

Indokolás

A határozat indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.