Nyomtatható verzió PDF formátumban

Nem teljesítette a GVH határozatát a Biovit Pharma

Nem tett közzé helyreigazítást és a rá kirótt bírságot sem fizette be a Biovit Pharma Kft., ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) újabb büntetést szabott ki a vállalkozásra.

A GVH 2007. október 11-én megállapította, hogy a Biovit Pharma Kft. 2005. januártól az Erdic tabletta mellnövelő, mellfeszesítő hatásáról, széles körű bevált módszeréről, kedvező mellékhatásairól és alapanyagainak különleges termesztési körülményeiről adott tájékoztatásaival a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított. Az versenyhatóság a Biovit Pharma Kft-t a magatartás további tanúsításától eltiltotta, valamint 16 millió forint bírságot is kiszabott.

A GVH kötelezte az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az alábbi tartalmú, legalább fél oldal terjedelmű hirdetést tegye közzé a Joy magazin egy, a Blikk Nők hetilap egymást követő két számában anélkül, hogy ahhoz észrevételt fűzne:

"A GVH Versenytanácsa a Vj-73/2007. sz. eljárásban hozott határozatával megállapította, hogy a Biovit Pharma Kft. fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatásokat tett közzé. Nem tudta bizonyítani, hogy a gabonatartalmú Erdic tablettájának garantáltan mellnövelő, mellfeszítő hatása, illetve a hasra, körömre, bőrre kedvező mellékhatása lenne. Nem nyert továbbá bizonyítást, hogy az alapanyagokat különleges körülmények között termesztenék, illetve hogy a világon több mint 100 ezer nő használná a terméket."

A GVH döntésével szemben a Biovit Pharma Kft. fellebbezett, de a pert jogerősen elvesztette. A per lezárulta után befejezett GVH utóvizsgálat feltárta, hogy a társaság a határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget. A versenyhatóság emiatt elrendelte a 16 millió forintos bírság végrehajtását és kötelezte a céget a helyreigazítás közzétételére. Amíg a helyreigazítás nem történik meg, addig a Biovit Pharma 30 napon át napi 20 ezer forint, majd ezt követően napi 30 ezer forint végrehajtási bírságot köteles fizetni.

A GVH felhívta az érintett társaság figyelmét, hogy ha továbbra sem teszi közzé a helyreigazítást, akkor minden hónap végén az addig be nem fizetett végrehajtási bírságot lejártnak tekinti és azt az APEH közreműködésével behajtja. A végrehajtási bírság összege mindaddig emelkedni fog, amíg a kötelezettség teljesítésére sor nem kerül. A versenyhatóság a végrehajtási bírságot a vállalkozás vezetőjére is kiszabhatja, így ha a mostani végzés nem éri el célját, a GVH megfontolja, hogy éljen ezen eszközzel is.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-73/2007.

Budapest, 2009. május 11.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu