Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-73/2007/89.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Biovit Pharma Kft. (Szeged) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést

  • A Versenytanács elrendeli a 2007. október 11-én kelt Vj-73/2007/45. számú határozatában foglalt azon kötelezettség végrehajtását, mely szerint az eljárás alá vont az alábbi tartalmú, legalább fél oldal terjedelmű hirdetést tegye közzé a Joy magazin egy, a Blikk Nők hetilap egymást követő két számában, anélkül, hogy ahhoz észrevételt fűzne:

    • "A GVH Versenytanácsa a Vj-73/2007. sz. eljárásban hozott határozatával megállapította, hogy a Biovit Pharma Kft. fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatásokat tett közzé. Nem tudta bizonyítani, hogy a gabonatartalmú Erdic tablettájának garantáltan mellnövelő, mellfeszítő hatása, illetve a hasra, körömre, bőrre kedvező mellékhatása lenne. Nem nyert továbbá bizonyítást, hogy az alapanyagokat különleges körülmények között termesztenék, illetve hogy a világon több mint 100 ezer nő használná a terméket."

  • Ezzel egyidejűleg a kötelezett vállalkozás e végzés kézhezvételétől számítottan az első 30 napban napi 20 000 (azaz húszezer) Ft, azt követően a kötelezettség teljesítésének igazolásáig napi 30 000 (azaz harmincezer) Ft végrehajtási bírságot köteles megfizetni.

  • E végzés kézhezvétele és a kötelezettség teljesítése közti - napokban mért - időszakra számított végrehajtási bírságot a kötelezett vállalkozás a teljesítés igazolásától számított 15 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára.

  • A Versenytanács elrendeli a 2007. október 11-én kelt Vj-73/2007/45. számú határozatban kiszabott 16 000 000 - azaz tizenhatmillió - Ft versenyfelügyeleti bírság végrehajtását, amely után 3 516 800 - azaz hárommillió-ötszáztizenhatezernyolcszáz - Ft késedelmi pótlékot számít fel.

  • Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, illetve a végrehajtási bírság kiszabása sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.