Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-73/2007/33.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a [...] ügyvéd által a [...] eljárás alá vont képviseletében a 26. sorszám alatt - a Fogyasztóvédelmi Iroda 21. és 22. sorszámú végzése ellen - előterjesztett jogorvoslati kérelme alapján meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a Fogyasztóvédelmi Iroda Vj-73/2007/22. számú végzését megváltoztatja akként, hogy a kiszabott eljárási bírság összegét 1 800 000 Ft-ra, azaz egymilliónyolcszázezer forintra csökkenti.

A jogorvoslati kérelmet egyebekben elutasítja a Versenytanács.

A végzés ellen annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható jogorvoslati kérelemmel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.