Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-125-026/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Cz. Cs. ügyvéd (Pécs) által képviselt Mecsek-Drog Termelő és Kereskedelmi Kft. (Pécsvárad) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban megtartott tárgyalást követően, tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Mecsek-Drog Termelő és Kereskedelmi Kft. jogsértést valósított meg, amikor

  • a Csala Varázs Tea elnevezésű terméknek 2008. április 14-től a www.csalavarazs.hu internetes honlapon betegség gyógyítására vonatkozó tulajdonságot tulajdonított, és

  • 2008. április 14-től a www.csalavarazs.hu internetes honlapon, a nyomtatott sajtóban megjelent reklámokban és televíziós reklámokban valótlanul azt állította, hogy a Csala Varázs Tea elnevezésű termék alkalmazása révén a fogyasztó hatékonyan csökkentheti testsúlyát.

A Versenytanács 500.000 Ft (Ötszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi a Mecsek-Drog Termelő és Kereskedelmi Kft.-t.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A Versenytanács jelen határozat kézhezvételét követő 8. nap elteltét követően megtiltja a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.