Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/125-018/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a [...] ügyvezető által képviselt [...] ellen, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban a [...] által a Vj-125-012/2010. számú, eljárási bírságot kiszabó végzéssel szemben előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a [...]-vel szemben 500.000 Ft (ötszázezer forint) eljárási bírságot kiszabó Vj-125-012/2010. számú végzést annyiban megváltoztatja, hogy a végzés indokolása I. pontjában az eljárás alá vont magatartásának értékeléseként szereplő "a valós tényállás feltárásának meghiúsítását eredményezte" fordulatot "az eljárás elhúzására irányult és az eljárás elhúzását eredményezte" szövegre változtatja, egyebekben a jogorvoslati kérelmet elutasítja.

E végzés ellen annak közlésétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemnek van helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.