Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/41/2021.
Iktatószám: VJ/41-107/2021.

Nyilvános változat!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a(z)

 • Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em.; Eüsztv. (cégkapu) elérhetősége: 18118607) által képviselt MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) mint a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. jogutódja,
 • Szántó Tibor Ügyvédi Iroda (Eüsztv. (cégkapu) elérhetősége: 19286622) által képviselt CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.),
 • Wallacher Ügyvédi Iroda (Eüsztv. (cégkapu) elérhetősége: 18150849) által képviselt Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.),
 • Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.; Eüsztv. (cégkapu) elérhetősége: 12344149) által képviselt Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.),
 • Andrékó Ferenczi Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.; Eüsztv. (cégkapu) elérhetősége: 18097577) által képviselt Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6.),
 • Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás, Molnár-Bíró Ügyvédi Iroda (1118 Budapest, Villányi út 47.; Eüsztv. (cégkapu) elérhetősége: 18106462) által képviselt UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának tárgyában folytatott VJ/74/2011. számú versenyfelügyeleti eljárásban született határozat részleges hatályon kívül helyezése és az ezt követően lefolytatott VJ/20/2017. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat hatályon kívül helyezése folytán indult megismételt eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács a VJ/74/2011. számú ügyben jogerősen megállapított jogsértésért

 • az MKB Bank Nyrt.-vel mint a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. jogutódjával szemben 143.700.000 Ft, azaz száznegyvenhárommillió-hétszázezer forint,
 • a CIB Bank Zrt.-vel szemben 318.400.000 Ft, azaz háromszáztizennyolcmillió-négyszázezer forint,
 • az Erste Bank Hungary Zrt.-vel szemben 537.100.000 Ft, azaz ötszázharminchétmillió-egyszázezer forint,
 • a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel szemben 395.200.000 Ft, azaz háromszázkilencvenötmillió-kétszázezer forint,
 • a Raiffeisen Bank Zrt.-vel szemben 305.000.000 Ft, azaz háromszázötmillió forint,
 • az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel szemben 97.900.000 Ft, azaz kilencvenhétmillió-kilencszázezer forint

bírságot szab ki, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar