Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865 
Ügyszám: VJ/41/2022. 
Iktatószám: VJ/41-52/2022.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Litter & Bíró Ügyvédi Iroda (1117 Budapest, Hauszmann A. u. 4/D., KRID: 18261334) által képviselt ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 31.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult VJ/41/2022. számú versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi 

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. a 2022. április 10. napjától 2023. április 5. napjáig terjedő időszakban a fogyasztókat nem tájékoztatta, illetve nem egyértelműen tájékoztatta arról, hogy a Heti Napló Sváby Andrással című műsorában a nyereményjátékkal kapcsolatos szavazás mikor fejeződik be, amivel megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 7. § (1) bekezdésében foglaltakat, és ezzel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont vállalkozást és kötelezi arra, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően 30 napon belül alakítson ki a műsorgyártására vonatkozóan versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet.

Az eljáró versenytanács arra is kötelezi az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül részletesen, hitelesen dokumentálva, írásban igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy határidőben eleget tett a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrend kialakítására vonatkozó előírásnak.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.