Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/133/2015.
Iktatószám:
VJ/133-31/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Herczeg Attila Levente ügyvezető (1081 Budapest, Kisfuvaros u. 4. fszt. 6/A.) által képviselt TELEFONKÖNYV MAGYARORSZÁG Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1074 Budapest, Hársfa utca 21.) eljárás alá vont vállalkozással szemben üzletfelek megtévesztése tilalmának megsértése miatt lefolytatott VJ/98/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban foglalt kötelezések teljesülésének ellenőrzése céljából indult utóvizsgálati versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

  1.  Az eljáró versenytanács az eljárás – VJ/133-20/2015. számú végzéssel elrendelt – felfüggesztését megszünteti.

  1.  Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti, mivel az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn.

A végzéssel szemben a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.