Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/134/2015.
Iktatószám:
Vj/134-64/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Földényi, Lászay és Társai Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 41. I/4.) által képviselt W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Ignaz-Glaser-Str. 53, A-5111 Bürmoos), a dr. B. L. B. ügyvéd által képviselt FEJÉR-FOG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Brezno köz 11.), valamint a L. S. L. ügyvezető által képviselt UNIMET Kórháztechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Viza utca 7/b.)eljárás alá vont vállalkozások ellen indított Vj/115/2010. számú eljáráshoz kapcsolódó utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.