Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/17/2015.
Iktatószám:
Vj/17-50/2015.

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hudi István ügyvezető által képviselt Global Partners System Kft. (4400 Nyíregyháza, Izabella utca 1.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése, valamint tiltott reklámtevékenység folytatása miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban kialakította az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Global Partners System Kft. jogsértő reklámozást, illetve fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amikor a HillVital Gyógyfüves Mesterbalzsam elnevezésű termékének jogi értelemben megtévesztő módon (az eljárás alá vont által nem bizonyítottan)

Az eljáró versenytanács 10.000.000 Ft (Tízmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi a Global Partners System Kft.-t, amely összeget az eljárás alá vont 7 (hét) részletben fizethet meg. Az első 1.000.000 Ft-os (Egymillió forintos) részletet jelen határozat kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül, majd további három egyenként 1.000.000 Ft-os (Egymillió forintos) részletet mindig az előző részlet esedékességét következő hónap végéig kell megfizetni, majd további három egyenként 2.000.000 Ft-os (Kettőmillió forintos) részletet mindig az előző részlet esedékességét következő hónap végéig kell megfizetni.

Egy részlet határidőben nem teljesítése esetén a teljes hátralék esedékessé válik.

A bírságot a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kell megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Valamennyi típusú reklámfilm

[2] A, B, C, D és G típusú reklámfilmek [lásd 11. pont 3) televíziós reklámok]