Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900  Fax: (06-1) 472-8905
Vizsgáló: dr. Hegyesi-Nagy Éva  Tel.: (06-1) 472- 8877 E-mail: Nagy.Éva@gvh.hu
Szervezeti egység: Fogyasztóvédelmi Iroda
Iktatószám: VJ/29-79/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Stefánkovits Ildikó ügyvéd (1065 Budapest Nagymező u. 8. II/11.) által képviselt MANIFEST-IMPEX Kft. (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 107.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

E végzés ellen a végzés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.