Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: Vj/8/2018.
Iktatószám: Vj/8-535/2018.

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a Réczicza Dentons Europe LLP (1061 Budapest, Andrássy út 11.; eljáró ügyvédek: dr. G. T. és dr. T. T.) által képviselt Yamaha Music Europe GmbH (Siemenstrasse 22-34., 25462 Rellingen, Németország),
 • a hu Kft. (9026 Győr, Kormorán utca 21.),
 • a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.) által képviselt K. egyéni vállalkozó
 • a Bookangel Kft. (6725 Szeged, Dobó utca 12. B. ép.),
 • a BITAI Ügyvédi Iroda; eljáró ügyvéd: dr. B. Zs.) által képviselt Tajti-Music Kft. (7831 Pellérd, Vasút utca 8. 1. lház),
 • a Dr. I. A. J. Ügyvédi Iroda által képviselt Eurhythmics Kft. (1107 Budapest, Száva utca 6.),
 • a dr. B. Z. ügyvéd által képviselt K. egyéni vállalkozó
 • a Germus és Társai Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler utca 11.) által képviselt Hangszerker Kft. (1125 Budapest, Istenhegyi út 50-52. C. ép. V. em. 21.),
 • T. M. egyéni vállalkozó
 • a Pécsi Direkt Kft. „f.a.” (1115 Budapest, Keveháza utca 3.; felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; K. K. felszámolóbiztos),
 • a Rainbow Üzletlánc Kft. „f.a.” (1126 Budapest, Németvölgyi út 8. félemelet 2.; felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; Dr. K. M. D. felszámolóbiztos),
 • a Könyv Plaza Kft. (2475 Kápolnásnyék, Tó utca 20.),
 • a Könyvbazár Kft. „f.a.” (2011 Budakalász Bokros utca 28., felszámoló: Fiskális Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Z. T. felszámolóbiztos),
 • a Friendly House Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede utca 22-24.),
 • a BITAI Ügyvédi Iroda; eljáró ügyvéd: dr. B. Zs.) által képviselt Hangszer Pláza Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 30. fszt. 4.), valamint
 • a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő u. 14-18.) által képviselt Muziker, A.S. (Drieňová 1/H 821 01 Bratislava, Szlovákia)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 76. § (1) bekezdés f) pontja alapján megállapítja, hogy az alábbi vállalkozások a Yamaha márkájú hangszer- és hangtechnikai termékek, továbbá a Yamaha által forgalmazott, általa tulajdonolt vállalkozások által gyártott további hangszer- és hangtechnikai termék márkák (Line6, Steinberg) vonatkozásában az eladási árak közvetlen meghatározására irányuló versenykorlátozó magatartást folytattak, mellyel a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) pontjába, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 101. cikk (1) bekezdés a) pontjába  ütköző egységes és folyamatos, komplex jogsértést követtek el:

 • a Yamaha Music Europe GmbH 2010-től 2017 júliusáig,
 • az Eldorádó Hangszerboltot működtető eljárás alá vont vállalkozások, az általuk való működtetés során, 2009. márciusa és 2018. áprilisa között (2009. márciusától 2012. szeptemberig Szikszai Tímea e.v., 2012. szeptember és 2014 április között a Pécsi Direkt Kft., „f.a.”, 2014. április és 2015. március között a Rainbow Üzletlánc Kft. „f.a.”, 2015. március és 2017. április között a Könyv Plaza Kft., 2017 áprilisától kezdődően 2018. áprilisáig a Bookangel Kft.),
 • Csámpai Károlyné e.v., Schmidt Károly e.v., és a Tajti Music Kft. 2009. márciusa és 2018. áprilisa között,
 • a Hangszerdiszkont.hu Kft. 2011 júliusától 2018 áprilisig,
 • a Hangszerker Kft. 2011 júliusától 2018 áprilisáig
 • a Muziker a.s., 2014 februártól 2017 októberéig
 • a Friendly House Kft. 2013 májusától 2017 áprilisáig,
 • a Hangszer Pláza Kft. 2015 augusztustól 2018 áprilisáig.

II. A fenti jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. § (1) bekezdés k) pontja alapján kötelezi

 • Szikszai Tímea Mária egyéni vállalkozót 4.000.- Ft, azaz négyezer forint
 • a Pécsi Direkt Kft. „f.a.”-t 1.300.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer
 • a Rainbow Üzletlánc Kft. „f.a.”-t 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint
 • a Könyv Plaza Kft.-t 800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer forint
 • a Bookangel Kft.-t 2.300.000, -Ft, azaz kétmillió-háromszázezer forint
 • Csámpai Károlyné egyéni vállalkozót 8.300.000.- Ft, azaz nyolcmillió-háromszázezer forint
 • Schmidt Károly egyéni vállalkozót 230.000.-Ft, azaz kétszázharmincezer forint,
 • a Tajti-Music Kft.-t 7.400.000.- Ft, azaz hétmillió-négyszázezer forint,
 • a Hangszer Pláza Kft.-t 10.600.000.- Ft, azaz tízmillió-hatszázezer forint,
 • a Hangszerker Kft.-t 6.500.000.-Ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint,
 • a Hangszerdiszkont.hu Kft.-t 11.900.000.- Ft, azaz tizenegymillió-kilencszázezer forint
 • a Friendly House Kft.-t 7.400.000.- Ft, azaz hétmillió-négyszázezer forint,
 • a Muziker a.s.-t 39.000.000.- Ft, azaz harminckilencmillió forint

versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget az eljárás alá vontak a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A kiszabott versenyfelügyeleti bírságot a Hangszer Pláza Kft. huszonnégy részletben köteles megfizetni akként, hogy

 • az első részletet, 480.000.- Ft-ot (azaz négyszáznyolcvanezer forintot) a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,
 • a további, egyenként 440.000.- Ft-os (azaz négyszáznegyvenezer forintos) részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, az adott hónap utolsó napjáig köteles teljesíteni.

A kiszabott versenyfelügyeleti bírságot a Tajti-Music Kft. huszonnégy részletben köteles megfizetni akként, hogy

 • az első részletet, 500.000.- Ft-ot (azaz ötszázezer forintot) a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,
 • a további, egyenként 300.000.- Ft-os (azaz háromszázezer forintos) részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, az adott hónap utolsó napjáig köteles teljesíteni.

A kiszabott versenyfelügyeleti bírságot Csámpai Károlyné e.v. huszonnégy részletben köteles megfizetni akként, hogy

 • az első részletet, 480.000.- Ft-ot (azaz négyszáztízezer forintot) a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,
 • a további, egyenként 340.000.- Ft-os (azaz háromszázharmincezer forintos) részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, az adott hónap utolsó napjáig köteles teljesíteni.

Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás esedékessé válik.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

III. Az eljáró versenytanács kötelezi a Hangszerker Kft.-t, a Muziker Kft.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül vezessék be az általuk vállalt megfelelési programot, és ezt követően 15 napon belül igazolják a bevezetés megtörténtét, továbbá kötelezi a bevezetett megfelelési programnak további, legalább öt évig történő, működtetésére. Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a megfelelési programot már az eljárás folyamán bevezető Hangszer Pláza Kft.-t, a Tajti-Music Kft.-t és Csámpai Károlyné e. v.-t, megfelelési programjának további, legalább öt évig történő, működtetésére. A Gazdasági Versenyhivatal a kötelezésben foglaltak teljesülését utóvizsgálat keretében ellenőrizheti.

IV. A Yamaha Music Europe GmbH-val szemben a bírság mellőzésére irányuló engedékenységi kérelme elfogadására tekintettel az eljáró versenytanács a bírság kiszabását mellőzi a Tpvt. 78/A. (2) bekezdés a) pontja alapján.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, amely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A Törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

A Eurhythmics Kft. és a Könyvbazár Kft. eljárás alá vontak tekintetében az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti a Tpvt. 60/A. § (1) bekezdés b pontja alapján.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/szakmai_felhasznaloknak/urlapok/GVH_gvh_k01_19_01.jar1&inline=true

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar